Miejskie natchnienie

Gdy słoneczko się już skryło
i na niebie gwiazd przybyło…
Gdy tak idę sam przez miasto,
To mi mrok oświetla jasno,
uśmiechu Twego wspomnienie
i miłości naszej głębokie natchnienie.