Wiara?

Czym że jest wiara? – padło pytanie,
Czy trudno Ci jest odpowiedzieć na nie?
Bo choć sprawa nie wydaje się trudna,
Szybka odpowiedź może być zgubna.

Wiara – jak wskazuje nazwa sama,
To coś w co wierzysz od samego rana.
Nie szukasz znaczenia, odpowiedzi pięknej,
Lecz ufasz ślepo tej tajemnicy wielkiej.

I dopiero wtedy, gdy prawdę tą przyjmiesz,
Do serca w całości się z nią zżyjesz,
To możesz zebrać się – myśleć i szukać – śmiało,
Odpowiedzi na pytanie, co życiem się stało.