Zaproszenie ślubne

Na początek tego lata dzień piękny się szykuje,
Niechaj zatem każdy radość taką świętuje:
Przed Bogiem stanąwszy nowy czas rozpoczniemy,
Miłość, wierność i uczciwość ślubować chcemy.

Gdy zatem z Wieży Mariackiej hejnał popłynie,
Dziewiątego czerwca o czternastej godzinie,
Na mszy świętej w dominikańskiej bazylice,
Przysięgniemy sobie kochać na całe życie.

Kwiecistych prezentów nam wcale nie potrzeba,
Do prawdy, lepsza dla człowieka kromka chleba.
A ponieważ my się zwać będziemy państwo Kwiatki,
To na kuchnię dla ubogich zbieramy datki.