Praca z wieloma kontami GIT

Jeżeli musisz uwierzytelnić się na serwerze GIT za pomocą wielu kluczy SSH, możesz to uprościć dzięki prostej konfiguracji GIT. Utwórz nowe pliki kluczy id_rsa:

ssh-keygen -f ~/.ssh/id_rsa_demo_one
ssh-keygen -f ~/.ssh/id_rsa_demo_two

Następnie ustaw te pliki w pliku ~/.ssh/config:

Host demo_one.bitbucket.org
  HostName bitbucket.org
  User YOUR_BITBUCKET_USER_2
  IdentityFile ~/.ssh/id_rsa_demo_one
  IdentitiesOnly yes
Host demo_two.bitbucket.org
  HostName bitbucket.org
  User YOUR_BITBUCKET_USER_2
  IdentityFile ~/.ssh/id_rsa_demo_two
  IdentitiesOnly yes

Teraz, gdy chcesz sklonować z repozytorium bitbucket.org/example/example, musisz określić hosta w poleceniu clone:

git clone git@demo_one.bitbucket.org.org:example/example.git

lub

git clone git@demo_two.bitbucket.org.org:example/example.git

Ta sama sztuczka działa z każdym serwerem GIT.

Powodzenia 🙂