Układ torowy

Poprawki układu torowego: dodane numery torów (mniej więcej zgodne z Ir-1), numery peronów i numery rozjazdów.

  • Tor 1 to pętla o promieniu R2. Znajduje się przy nim peron II.
  • Po lewej od niego jest tor 2 będący pętlą o promieniu R3. Znajduje się przy nim długi peron III.
  • Na stacji osobowej są dodatkowo tor 3 (przy peronie II) z przedłużeniem do toru 3b oraz tor 5 (przy peronie I), obok którego będzie budynek stacji.
  • Na stacji towarowej (bocznicy) jest tor 2b, który jest odnogą toru 2. Od niego odchodzą na lewo tory 4b i 6b. Po prawej stronie od rozjazdu DKW znajduje się „żeberko”, tor 7b dla schowania manewrówki.

Wymiary:

  • moduły kwadratowe: 600 x 600 mm
  • moduły prostokątne: 940 x 600 mm
  • całość po złożeniu: 3080 x 1200 mm