Working with multiple GIT accounts

If You need to authenticate on GIT server with multiple SSH keys You can simplify this with GIT configuration. Create new id_rsa key files:

ssh-keygen -f ~/.ssh/id_rsa_demo_one
ssh-keygen -f ~/.ssh/id_rsa_demo_two

Then setup those files in ~/.ssh/config file:

Host demo_one.bitbucket.org
 HostName bitbucket.org
 User YOUR_BITBUCKET_USER_2
 IdentityFile ~/.ssh/id_rsa_demo_one
 IdentitiesOnly yes
Host demo_two.bitbucket.org
 HostName bitbucket.org
 User YOUR_BITBUCKET_USER_2
 IdentityFile ~/.ssh/id_rsa_demo_two
 IdentitiesOnly yes

Now when You want to clone from repository bitbucket.org/example/example You need to specify host in clone command:

git clone git@demo_one.bitbucket.org.org:example/example.git

or

git clone git@demo_two.bitbucket.org.org:example/example.git

Same trick works with any GIT server.

Enjoy 🙂

Praca z wieloma kontami GIT

Jeżeli musisz uwierzytelnić się na serwerze GIT za pomocą wielu kluczy SSH, możesz to uprościć dzięki prostej konfiguracji GIT. Utwórz nowe pliki kluczy id_rsa:

ssh-keygen -f ~/.ssh/id_rsa_demo_one
ssh-keygen -f ~/.ssh/id_rsa_demo_two

Następnie ustaw te pliki w pliku ~/.ssh/config:

Host demo_one.bitbucket.org
 HostName bitbucket.org
 User YOUR_BITBUCKET_USER_2
 IdentityFile ~/.ssh/id_rsa_demo_one
 IdentitiesOnly yes
Host demo_two.bitbucket.org
 HostName bitbucket.org
 User YOUR_BITBUCKET_USER_2
 IdentityFile ~/.ssh/id_rsa_demo_two
 IdentitiesOnly yes

Teraz, gdy chcesz sklonować z repozytorium bitbucket.org/example/example, musisz określić hosta w poleceniu clone:

git clone git@demo_one.bitbucket.org.org:example/example.git

lub

git clone git@demo_two.bitbucket.org.org:example/example.git

Ta sama sztuczka działa z każdym serwerem GIT.

Powodzenia 🙂