29 KDH ‚Tajfun’

29 Krakowska Drużyna Harcerek im. Obrońców Westerplatte powstała w 1946r w szczepie „Huragan” im. Obrońców Westerplatte. W pewnym momencie drużyna zawiesiła swą działalność i dopiero w 1998r została reaktywowana już jako 29KDH „Tajfun”. Przez 8 lat drużyna działała i się rozwijała, niestety coś się popsuło i w 2006r z powodu małej liczebności drużyna została przemianowana na Zastęp Środowiskowy. Na początki 2007r, drużynową 29KZŚ „Tajfun” została sam. Aleksandra Czajka ze szczepu „Słowiki”.