Alleluja!

Zwyciężył oto Zbawiciel, wspaniały Władca wszechświata, mieszkańców nieba i ziemi połączył w jednej ojczyźnie.
Tryumfuje Boży Syn. Alleluja! Jego chwała niechaj nas wyzwoli i niech miłością wielką nas zespoli. Alleluja!