Altowianie.ZHR.pl

Oprogramowanie do obsługi strony internetowej, aplikacja Multi2 (3.5)
Altowianie 344KDH i 43KDH, działają w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie. Szczep ten założył Altowiolista i nauczyciel altówki w szkole, stąd bez problemu dostaliśmy do tych celów harcówkę, salę 57, z której często korzystamy. Działamy od 1984 roku, dlatego harcerstwo w szkole, która w tym miejscu działa niewiele dłużej, zakorzeniło się na dobre.

Ponieważ tylko w dwóch szkołach muzycznych znajdują się siedziby drużyn harcerskich, z biegiem czasu dwa muzyczne środowiska postanowiły się połączyć, Altowianie przyłączyli się do Słowików. Lecz w obecnej wizytówce pozostała historyczna nazwa Altowianie.

Altowianie to także zuchy działające w klasach 1-3 i silnie wspierają prace drużyn harcerskich.

Każdy z nas potrafi grać na instrumencie a zdecydowana większość profesjonalnie ćwiczy grę na kilku instrumentach. Harcerstwo zatem jest jednym z wielu zajęć pozalekcyjnych członków drużyn. Drużyny jednak są liczne, prężnie działają i współdziałają ze sobą.