Biura.pl – panel

Utworzenie panelu administracyjnego serwisu w oparciu o framework Kohana wraz autorskimi modułami do budowania panelu administracyjnego. Projekt zawiera rozwiązania po stronie serwera (skrypty PHP, bash) oraz klienta (dedykowana biblioteka JavaScript).

Prace rozpoczęły się w styczniu 2011. Pierwsza wersja aplikacji była gotowa po 10 miesiącach.