Ćwierkacz

Aplikacja wspomagająca masowe pisanie na Twitterze

Projekt zrealizowany na przedmiotach Integracja aplikacyjna i systemowa oraz Zarządzanie projektem informatycznym
  • Integracja aplikacyjna i systemowa
    Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z metodyką oraz środkami stosowanymi na etapie projektowania i realizacji rozwiązań integracyjnych. W ramach przedmiotu student rozwija kompetencje w zakresie integracji aplikacyjnej, komponentowej i procesowej oraz w zakresie rozwiązań sterowanych komunikatami. Student poznaje również technologie wspierające. Opanowuje praktyczne umiejętności integracji w warstwie danych, umiejętności projektowania rozwiązań interfejsów dla potrzeb budowy komponentów integracyjnych w warstwie aplikacji.
  • Zarządzanie projektem informatycznym
    Głównym celem jest poznanie podstawowych zagadnień związanych z identyfikacją projektów oraz ich charakterystyka. Zaznajomienie się ze strategiami prowadzenia przedsięwzięć projektowych i ich wpływie na sukces projektu. Nabycie umiejętności oceny celu, zakresu i rangi przedsięwzięcia projektowego. Ponadto zdobycie umiejętności planowania projektu informatycznego, w tym jego logicznej dekompozycji (harmonogramowania prac), szacowanie jego złożoności (szacowanie zasobów sprzętowych i programistycznych), pracochłonności (szacowanie zasobów ludzkich) i kosztochłonności (szacowanie zasobów ludzkich). Poznanie metod szacowania ryzyka oraz prowadzenia analizy swot. Umiejętność doboru zespołu projektowego. Kolejny cel to zapoznanie się z kolejnymi fazami realizacji projektu informatycznego i rola zasady synergii w zespole. Poznanie zasad tworzenia w zespole zintegrowanych systemów informatycznych ZSI, MRP, MRPII, ERP, SZJ, CRM. Przedmiot ma również umożliwić nabycie umiejętności prowadzenia projektów konstrukcji systemów informatycznych oraz projektów wdrożenia systemów informatycznych. Poznanie podstawowych kryteriów doboru systemów wdrażanych. Poznanie zasad ich zakupu. Zdobycie doświadczenia w zarządzaniu zespołem ludzkim, w szacowaniu wielkości przedsięwzięcia, jego analizie finansowej, zarządzaniu ryzykiem, jakością projektu oraz zmianami. Poznanie i nabycie umiejętności stosowania współczesnych metodyk zarzadzania projektem informatycznym.