Praca i prezentacja inżynierska

Temat pracy
System centralnego uwierzytelniania, autoryzacji i zarządzania użytkownikami serwisu internetowego

W mojej pracy inżynierskiej prezentuję aplikację do centralnego zarządzania użytkownikami i obsługi ich transakcji oraz zagadnienia związane z tym tematem.
Zobacz pracę: https://src.kwiatek.pro/edu/BSc/BK-BSc.pdf
Zobacz prezentację: http://prezi.com/ne_hsw4hcndu/prezentacja-inzynierska/