Wyświetlacz 7-segmentowy

Projekt zrealizowany na przedmiocie Architektura Systemów Komputerowych

Program pokazuje działanie wyświetlacza 7-segmentowego. Do konwersji z danych wejściowych na kanały wyświetlacza używa się kodu BCD zminimalizowanego przy użyciu tablic Karnaugh.