Gdzie?

No i gdzie żeś jest?! Czy leziesz znów,Upić się na całość, tam za róg?!Czy udajesz – jak labirynt snów,Że poprawisz się, że będzie „good”? Ciebie nie ma, choć Twe miejsce jest tu.Obietnic Twych – już nikt nie pamięta.Bo je można liczyć, nawet do stu.I cudem jest, jak zawitasz od święta! Czas mija, próbuję piąć się […]

Czytaj więcej