Metody Rozpoznawania Obrazu

Program przetwarza pliki PPM w celu wyeksportowania poszczególnych obiektów (znaków) znalezionych na obrazie. Wyniki działania programu mogą posłużyć jako baza do narzędzia rozpoznawania znaków (OCR).

Program ten został zrealizowany w ramach przedmiotu Metody Rozpoznawania Obrazu

Celem przedmiotu są praktyczne aspekty budowy i zasady działania systemów detekcji i rozpoznawania obrazów wizyjnych w czasie rzeczywistym. Student w trakcie zajęć nabywa umiejętności przeprowadzenia podstawowych operacji wstępnego przetwarzania obrazu, redukcji kolorów, normalizacji, binaryzacji, implementacji podstawowych metod związanych z filtrowaniem obrazu, wyszukiwaniem krawędzi, linii prostych, detekcji blobów. Ponadto zastosowania podstawowych metod klasyfikacji takich jak: metoda minimalnoodległosciowa, metoda wzorców, sieci neuronowe. Uzyskuje również wiedzę nt. budowy i zasad działania systemu detekcji i rozpoznawania obrazów w czasie rzeczywistym, bazującego na cechach typu Haara oraz systemie klasyfikacji hierarchicznej opartej o kaskadę Haara konstruowaną przy pomocy algorytmu Adaboost.