Boże Narodzenie

Dzisiaj prawdziwy pokój zstąpił z nieba na ziemię,
Dziś przyszedł Chrystus, aby oświecić każdego człowieka.
Niechaj narodzony Zbawiciel zamieszka w domu Twym,
I napełnia serca radością, miłością i pokojem.