Wiem

Jeśli znajdziesz dla mnie czas,
Jeśli wyjdziesz za swój świat.
Tajemnicę Tą znajdziesz,
Która da Ci to, co chcesz.

Szukam Cię Panie mój, dzień i noc.
Chodzę wśród łąk i pól, okaż swą moc.

Ty przecież wszystko wiesz,
I moje myśli znasz.
Nie pozwól błąkać się,
Ukaż mi swoją twarz.

To ja byłem zagubiony,
To ja wpadłem w złego szpony,
To JA a poddałem się.

A ja, szukam cię Panie mój,
I nie wiem, skąd mam zacząć.
Kiedyś wiem, byłeś obok mnie,
Lecz teraz Cię nie widzę.