Myśli

Sesyjne myśli odeszły w dal,
gdyż już przeminął ich smętny czas.
Mroźny styczeń, luty dziwny,
wszak to nie jest gaj oliwny.

Po co pisać wierszy tyle,
Po co nudzić czytelnika?
Tekst ten jak motyle ulotny,
I w swym znaczeniu bardzo przewrotny.

Bo tak to z autorem jest,
Że dzielić się myślami chce.
Odpowiadać swe historie dziwne,
I zapraszać w swe gaje oliwne.