LaTeX? Dla mnie super!

Możliwości

LaTeX (czyt. latech) to oprogramowanie wspierające składanie tekstów, głównie technicznych. W przeciwieństwie do popularnych edytorów (MS Word, LO Writer, etc) LaTeX korzysta z makr, które podobnie jak na w kodzie HTML są jedynie instrukcją jak docelowo ma być sformatowany dokument. Dzięki temu użytkownik nie zajmuje się fizycznym rozlokowaniem i szczegółowym ułożeniem treści lecz tylko określa jego logiczną strukturę. Więcej informacji na temat LaTeXa można znaleźć na Wikipedii oraz na stronie projektu.

Kompilacja

Kompilacja TEXa za pomocą latexmk oraz polecenia make: http://tex.stackexchange.com/a/40759

Ręczna kompilacja TEXa zawierającego bibliografię BibTeX, gdzie filename to nazwa dokumentu TEX bez rozszerzenia (tak, plik bibliografii *.bib ma taką samą nazwę jak dokument), to następujące polecenia:

  • latex filename
  • bibtex filename
  • latex filename
  • latex filename

Czytaj więcej

Opis tworzenia bibliografii za pomocą BibTeX: http://www.42.pl/tex/prog/bibtex/bibtex.html

Warto również skorzystać z opisu na Wikibooks. Poniżej prezentacja podsumowująca wiadomości podstawowe o LaTeX-u.